А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

КАЛДЫ

КАЛДЫ ряз. тамб. колды костр. вят. когда, коли. Завсялды колды хочешь. Завсялды калды, талды и булды, дразнят калдыков, кто калдыкает.
КАЛДАЙ КАЛЕВА