А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

КАН

КАН м. канка ж. ряз. тул. тамб. (немецк. Наhn?) индейский петух и курица, канок, каныш вор. донск. пырин и пырка, дурак, дурка; курыль, каплун (пен. вм. калкун). Каненок, каня м. канята, канчата мн. индеячьи цыплята. Канячий, к кану относящ. Канина ж. канячье мясо.
КАМЬЯ КАНАБРА