А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

КАРАНДЫШ

КАРАНДЫШ и карандыш м. карандышка ж. вост. или карандух кур. коротыш, коротышка, недоросток, малорослый человек. Тащи карандышка чрез тын да в яму? есть. Карандышев, кар-андышкин, ему, ей прнадлежщ.
КАРАНДАШ КАРАНИЕ