А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

КАРБАН

КАРБАН м. пск. карандыш, карапуз, коротыш, недоросток.
КАРАЧУН КАРБАС