А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

ХАЛЕПА

ХАЛЕПА ж. южн. зап. калужск. зимняя непогодь, мокрый снег, лепень, дрябня; халива калужск. халипа смол. (Акад. Сл. ошибочно халина). | *Беда, хлопоты, склока.
ХАЛЕНЫЙ ХАЛЕТЬ